FFK Ungdom
FFK Ungdom

Fortsättningsutbildning Ungdom

FFK Fortsättningsutbildning Ungdom är det andra steget för att bli spanare i FFK. Utbildningen äger rum på Ålleberg. Nedan kan du läsa om utbildningens mål, syfte och innehåll.

I samband med våra utbildningar står FFK för resekostnader, mat och logi samt allt material som behövs i samband med utbildningen. All praktisk information inför utbildningen kommer cirka två veckor innan utbildningens start.

Till denna utbildning tar vi ut deltagare utifrån följande tre faktorer: godkänt på FFK Grundutbildning Ungdom, allmänt engagemang i FFK Ungdoms verksamhet samt prioriteras medlemmar från 16 år och uppåt.

Totalt finns det 16 platser till respektive utbildning. Det går bra att söka till båda utbildningarna, men du kan bara bli antagen till en och det finns inte möjlighet att byta efter antagningsbeskedet. Ansökan stänger 11 maj. Besked lämnas senast 20 maj.

Planerade utbildningstillfällen 2022:

  • 19 – 23 juni (v. 24-25) Utbildningen genomförd
  • 17 – 21 juli (v. 28-29) Utbildningen genomförd

Planerade utbildningstillfällen 2023:

Kommer snart!

 


 

Fortsättningsutbildning Ungdom – Silvervinge

Förkunskapskrav:

Genomförd och godkänd FFK Grundutbildning Ungdom (bronsvinge).

Mål:

Deltagaren ska få erfarenhet av att flyga och navigera i ett flygplan och ska självständigt kunna ta fram en drift- och kartplanering inför uppdrag. Deltagaren ska få utbildning i TBOS och fotograferingsteknik till den mån att deltagaren förstår användandet av vanliga fototekniker, exempelvis lodbild och översiktsbild. Deltagaren ska förstå innehållet i en METAR, TAF och kunna tolka en väderkarta. Deltagaren ska ha en grundlig förståelse för de aerodynamiska och konstruktionsmässiga moment som berör daglig tillsyn och flygning.

Syfte:

utbildningen genomförs för att förbereda deltagaren på en kommande spaningsutbildning.

Beskrivning:

I utbildningen växlas teorilektioner med praktisk flygning.

Flygutbildningen inleds med en kortare introduktionsflygning, till vilken deltagarna planerar en enklare navigation med stöd av lärare. Vid denna flygning navigerar eleven tillsammans med läraren och får en inblick i hur navigering från ett flygplan känns. Det första passet är en möjlighet att bygga flygvana för de deltagare som inte tidigare flugit.

Det andra passet sker med högre precisionskrav i navigeringen. Deltagaren ska ha utvecklat en egen förmåga att leda pilot i planerad riktning, och använda visuella referenser för att återta riktning. Varje mål ska fotograferas.

Efter pass två analyseras bilderna och fototeknik diskuteras, för att göra bildresultatet bättre under pass tre. Vid pass tre är målet att deltagaren navigerar, fotograferar och nyttjar TBOS. Målen vid pass tre ska ha en scenariobaserad grund, exempelvis broar i ett översvämningsscenario.

Teorin under utbildningen inriktar sig på flygknuten teori med navigationsplanering, TBOS och fototeknik. Dessutom anordnas teoripass i meteorologi, flygplanslära, aerodynamik och flygsäkerhet. Alla teoripass på fortsättningsutbildningen ska ha en verklighetsanknuten vinkel. Lektionen i flygplanslära och instrument kan exempelvis ta upp hur fartmätaren ser ut, och på så vis föranleda deltagaren att använda CRM-callouts vid flygpassen.

Utbildningen avslutas med ett skriftligt prov.