FFK Ungdom
FFK Ungdom

Grundutbildning Ungdom

FFK Grundutbildning Ungdom är det första steget för att bli spanare i Frivilliga Flygkåren, FFK. Nedan kan du läsa om utbildningens mål, syfte och innehåll.

I samband med våra utbildningar står FFK för resekostnader, mat och logi samt allt material som behövs i samband med utbildningen. All praktisk information inför utbildningen kommer cirka två veckor innan utbildningens start. Grundutbildningarna genomförs i Västerås på FFK:s kårstab.

Till denna utbildning används först-till-kvarn-principen för att fylla platserna. Totalt finns det 20 platser till respektive utbildning, när dessa är fyllda tar vi in fem reserver innan vi stänger ansökan.

Obs! Du måste vara 15 år fyllda vid kurstillfället samt vara medlem i FFK Ungdom för att kunna delta på utbildningen.

Om du inte redan är medlem kan du ansöka om medlemskap här.

Planerade utbildningstillfällen 2022:

  • 4 – 6 februari (v.5)                      Utbildningstillfället är inställt pga. rådande smittspridning.
  • 8 – 10 april (v.14)                        Utbildningen genomförd.
  • 28 – 30 oktober (v.43)               Utbildningen genomförd.
  • 25 – 27 november (v.47)          Utbildningen genomförd.

Planerade utbildningstillfällen 2023:

Kommer snart!

Ansökan:

TIPS! För att kunna delta på aktiviteter med FFK Ungdom behöver du betala din medlemsavgift. Har du inte betalat din medlemsavgift betalar du den genom att sätta in 100 kr på bankgiro 5502-0374 eller swisha till 1236581847. Du anger ditt namn och personnummer alternativt medlemsnummer vid inbetalningen.


FFK Grundutbildning Ungdom – Bronsvinge

 

Förkunskapskrav:

 Inga

Mål:

Utbildning skall ge deltagaren grundläggande kunskaper och förståelse för hur och varför flygning inom FFK sker. Deltagaren ska visa förståelse för flygsäkerhetsbegrepp och visa god attityd till flygsäkerheten som teori. Deltagaren ska uppvisa kunskaper inom grundläggande meteorologi & radiofraseologi. Deltagaren ska kunna planera en enklare navigering med stöd av en pilot.

Syfte:

Utbildningen genomförs för att introducera ungdomar till FFK och FFK Ungdoms operativa verksamhet. Utbildningen ämnar förbereda deltagaren för fortsättningsutbildning, i vilken flygverksamhet kommer att förekomma. Det är därför viktigt att utbildningen läggs på en praktisk nivå med fortsättningsutbildningen i åtanke.

Beskrivning:

Utbildningen inleds med en kortare introduktion till Frivilliga Flygkåren och FFK Ungdoms organisation. Vid denna teorilektion läggs fokus på att få deltagaren att förstå vilka möjligheter som finns inom organisationen.

Introduktionen till flygning ämnar ge deltagaren en grundläggande förståelse för hur flygning i Sverige fungerar, och vad som krävs för att bli pilot. Fokuseringen här bör vara på de deltagare som tidigare aldrig kommit i kontakt med flygning.

Flygsäkerheten fokuserar på att förmedla den flygsäkerhetskultur som finns inom flygvärlden. Flygsäkerheten ska vara anpassad med deltagarens framtida roll som spanare inom FFK i åtanke.

Meteorologi- och radiofraseologilektionen ska ge deltagaren en kort överblick över de kunskaper som kan vara relevanta ur ett spaningsperspektiv.

Utbildningen avslutas med en praktisk övning i att preparera karta och driftfärdplan och ett skriftligt prov.