FFK Ungdom
FFK Ungdom

Kontakta oss

FFK:s Ungdomsverkshamet finns i stora delar av Sverige. Vill du kontakta oss lokalt når du oss bäst på följande adresser:

Blekinge
Sektionsansvarig: Agnes Karonen, agnes@youngpilots.se

Kronoberg
Sektionsansvarig: Erik Corshammar, erik.corshammar@youngpilots.se

Norra Sverige
Sektionsansvarig: Martin Hedlund, martin.hedlund@youngpilots.se

Uppsala
Sektionsansvarig: Wilma Bengtsson, wilma@youngpilots.se

Skåne
Sektionsansvarig: Benjamin Annerfeldt, benjamin.annerfeldt@youngpilots.se

Stockholm
Sektionsansvarig: Joakim Svanfeldt, joakim@youngpilots.se

Östergötland
Sektionsansvarig: Johanna Nygren, johanna.nygren@youngpilots.se

 

Hittar du inte ditt län eller har en allmän fråga går det bra att kontakta ungdomsansvarig på nedanstående mail.

Kårstaben (Centralt): info@youngpilots.se

Ungdomsansvarig på Kårstaben: info@youngpilots.se

FFK:s Ungdomsstyrelse:

Ordförande:
Felix Jansson, felix.jansson@ungdom.ffk.se

Vice ordförande:
Sara Valleräng, sara.vallerang@ungdom.ffk.se

Sekreterare:
Klara Öberg, klara.oberg@ungdom.ffk.se

Ledamöter:
Gustaf Corshammar, gustaf.corshammar@ungdom.ffk.se
Marcus Teveborg, marcus.teveborg@ungdom.ffk.se
Elin Josefsson, elin.josefsson@ungdom.ffk.se

Suppleanter:
Isak Bengtson, isak.bengtson@ungdom.ffk.se
Felicia Thune, felicia.thune@ungdom.ffk.se
Oscar Henriksson, oscar.henriksson@ungdom.ffk.se
Merrit Nyström, merrit.nyström@ungdom.ffk.se

Adjungerad:
Staffan Eriksson, staffan.eriksson@ffk.se

Mentorer för respektive sektioner:

Blekinge, Oscar Henriksson
Kronoberg, Marcus Teveborg
Norra Sverige, Elin Josefsson
Skåne, Gustaf Corshammar
Stockholm, Felicia Thune och Isak Bengtsson
Uppsala, Felix Jansson och Merrit Nyström
Västerås, Klara Öberg
Östergötland, Sara Valleräng