FFK Ungdom
FFK Ungdom

Information till föräldrar

Frivilliga Flygkåren, FFK, är en frivilligorganisation som funnits i mer än 60 år och bistår samhället med en mängd uppgifter; som blandannat brandflyg, sjöbevakning och hjälp vid eftersök av försvunna personer. FFK:s Ungdomsverksamhet är en del av FFK och riktar sig till ungdomar mellan 15–25 år. Vår verksamhet bygger på ideellt arbete, det är vårt gemensamma intresse som driver oss. Såväl medlemmar och piloter i FFK, som ungdomar i FFK:s Ungdomsverksamhet arbetar ideellt – alltså helt utan ekonomisk vinning. Våra medel för organisationernas verksamhet kommer framför allt från Försvarsmakten och Myndigheter för Samhällsskydd och Beredskap, MSB.

Organisation

FFK:s Ungdomsverksamhet är som ovan nämnt en del av FFK. På FFK:s Kårstab finns en ungdomsansvarig som ansvarar för utvecklingen av organisation och kontakten med FFK:s  ute i landet. Den ungdomsansvarige svarar mot FFK:s styrelse och arbetar på uppdrag av Kårchefen. FFK:s Ungdomsverksamhet har även en egen central styrelse som arbetar för utveckling, samarbetsfrågor samt med att hålla kontinuerlig kontakt med sektionerna runt om i landet.

Ute i landet finns flera FFK:s Ungdomsverksamhet-sektioner som består av en ungdomsledning. Ungdomsledningen planerar och genomför, i samarbete med sina medlemmar, aktiviteter, läger och studiebesök. Det är upp till medlemmarna och ungdomsledningen att bestämma inriktning på verksamheten vad gäller vilken typ av aktiviteter som ska hållas.

Vad vi erbjuder

Från FFK:s Ungdomsverksamhet kan du förvänta dig intressanta studiebesök, roliga aktiviteter, spännande utbildningar och minnen-för-livet-läger för ditt barn. Vårt mål är att erbjuda en meningsfull fritid. Med våra utbildningar och hela vår verksamhet hoppas vi kunna fostra goda samhällsmedborgare och samtidigt försäkra oss om en återväxt inom flyget och yngre piloter i FFK:s flyggrupper. Vill du veta mer vad som händer i just ditt barns län vad gäller aktiviteter, läger och utbildning är det enklast att gå in på länets flik här ovan eller ta kontakt med ansvarig i ert närmaste län HÄR.

Försäkring och säkerhet

Som medlem i FFK:s Ungdomsverksamhet är du försäkrad i samband med vår verksamhet samt under resor till och från aktiviteter, läger, studiebesök, utbildning med mera. En betydande del av vår verksamhet har med flygning att göra. Många av våra aktiviteter fokuserar till stor del på att ungdomarna ska få prova på hur det är att åka med i ett flygplan. Under alla våra aktiviteter är säkerheten det största fokuset. För att behålla den höga säkerhetsnivå vi kräver för att bedriva vår verksamhet ställer vi höga krav på både flygplan och piloter. FFK har ett ansvarssystem när det gäller den operativa flygverksamheten som bygger på en flygchef på central nivå samt chefspiloter på lokal nivå. Chefspiloten är den pilot i varje län som är ytterst ansvarig för all flygverksamhet i länet och den som är ansvarig att bedöma vilka piloter som är lämpliga att flyga med ungdomar. Utöver detta finns det även ett system där varje flygplan skall uppfylla specifika krav på bland annat försäkring och tekniskt underhåll. Om deltagaren är under 18 år kräver vi alltid ett skriftligt godkännande från målsman att delta på en aktivitet där flygning skall ske.

Vid ytterligare frågor angående vår verksamhet är du varmt välkommen att kontakta ungdomsansvarig på Kårstaben.