FFK Ungdom
FFK Ungdom

Om oss


Frivilliga Flygkårens Ungdomsverksamhet är en organisation för unga mellan 15 och 25 år som är nyfikna på flyg och totalförsvar. Hos oss får du möjlighet att gå utbildningar, åka på flygläger och vara med om andra spännande äventyr!

Vilka är vi?

Frivilliga Flygkårens Ungdomsverksamhet är en del av organisationen Frivilliga Flygkåren, FFK, som genom frivillig verksamhet från luften hjälper samhället i olika kriser. Ungdomsverksamheten ger unga medlemmar en möjlighet att engagera sig i flyget och totalförsvaret genom utbildningar, flygläger och aktiviteter.

Vi ordnar aktiviteter över hela Sverige och har flera lokala sektioner där medlemmar själva organiserar lokala aktiviter och läger.

Frivillig försvarsorganisation

FFK är en av arton frivilliga försvarsorganisationer utsedda av regeringen. De frivilliga försvarsorganisationerna spelar en viktig roll för Sveriges kris- och krigsberedskap. Varje organisation har specialistkompetens inom olika områden, genom kurser och utbildningar ser organisationerna till att den särskilda kompetensen bevaras.

Specialisterna ska kunna bistå med hjälp när samhället har särskilda behov av insatser. Det kan till exempel handla om att fotografering av översvämmade områden från luften eller hitta alternativa vägar för räddningsfordon.

De frivilliga försvarsorganisationerna är självständiga förbund och föreningar som har skapats på medlemmarnas egna initiativ. Deras uppgifter bestäms av Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Attityder och kamratskap

Av medlemmar i FFK och FFK:s Ungdomsverksamhet förväntar vi oss ett schysst uppförande och att vi hjälper varandra framåt. I FFK:s Ungdomsverksamhet ska vi få möjlighet att växa, både som personer och i kunskap. För att få ett bra klimat är det viktigt att vi är lyhörda för varandras tankar och känslor, försöker lägga fördomar bakom oss och behandla varandra som vi själva vill bli behandlade. Vi är alla lika olika. FFK:s värdegrund präglar vår organisation:

”FFK slår vakt om alla människors lika värde oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religiös övertygelse, sexuell läggning eller hudfärg. Alla ska respekteras och behandlas likvärdigt. Ingen ska bli kränkt eller felaktigt behandlad.”

Medlemskap i FFK Ungdom

Alla kan bli medlem i FFK oavsett ålder. Är du under 25 år så blir du dessutom automatiskt medlem i FFK:s Ungdomsverksamhet. Som medlem får du ta del av all vår verksamhet vilket inkluderar läger, utbildningar och aktiviteter. Medlemskapet kostar 100 kr/år och innebär att du är försäkrad vid alla våra aktiviteter.

Bli medlem här