FFK Ungdom
FFK Ungdom

Kontakta oss

FFK:s Ungdomsverkshamet finns i stora delar av Sverige. Vill du kontakta oss lokalt når du våra sektionsansvariga bäst på följande adresser:

Mälardalen
Leo Bonnazi, leo.bonazzi@ungdom.ffk.se

Norra Sverige
Martin Hedlund, martin.hedlund@ungdom.ffk.se

Skåne
William Anderberg, william.anderberg@ungdom.ffk.se

Stockholm
Cecilia Berg, cecilia.berg@ungdom.ffk.se

Örebro
Douglas Segelström, douglas.segelstrom@ungdom.ffk.se

Dalarna
Melvin Nilsson, melvin.nilsson@ungdom.ffk.se

 

Hittar du inte ditt län eller har en allmän fråga går det bra att kontakta ungdomsansvarig på nedanstående mail.

Ungdomsansvarig på Kårstaben: infoungdom@ungdom.ffk.se

FFK:s Ungdomsstyrelse:

Ordförande:
Joakim Svanfeldt, joakim.svanfeldt@ungdom.ffk.se

Vice ordförande:
Felix Jansson, felix.jansson@ungdom.ffk.se

Sekreterare:
Merrit Nyström, merrit.nystrom@ungdom.ffk.se

Ledamöter:
Oscar Henriksson, oscar.henriksson@ungdom.ffk.se
Elin Josefsson, elin.josefsson@ungdom.ffk.se
Klara Öberg, klara.oberg@ffk.se

Suppleanter:
Johannes Corshammar, johannes.corshammar@ungdom.ffk.se
Marcus Teveborg, marcus.teveborg@ungdom.ffk.se

Mentorer för respektive sektioner:

Kronoberg, Johannes Corshammar
Mälardalen, Merrit Nyström
Norra Sverige, Elin Josefsson
Skåne, Johannes Corshammar
Stockholm, Albin Fransson
Örebro, Klara Öberg
Östergötland, Marcus Teveborg