FFK Ungdom
FFK Ungdom

Årsmöte Norra Sverige 2022

Nu när vi har kommit in i 2022 så är det dags för ett årsmöte.

 

Detta år kommer årsmötet att ske den 13/2-22  genom den digitala tjänsten zoom. Mötet kommer att äga rum under eftermiddagen med en planerad start klockan 15.00.

Föreslagen dagordning för årsmötet

1. Mötet öppnas

2. Val av mötets ordförande

3. Val av mötets sekreterare

4. Val av justeringsmän

5. Godkännande av dagordningen

6. Närvarande

7. Röstlängd fastställs

8. Fråga om stadgeenlig kallelse

9. Verksamhetsberättelse från föregående period

10. Ekonomisk berättelse från föregående period

11. Periodens verksamhetsplan

12. Periodens budget

13. Motioner

14. Val av årets ledning

15. Val av årets valberedare

16. Övriga frågor

17. Mötet avslutas

 

Vill du skicka in en motion måste denna vara inne senast den 12/2-22 och denna skall skickas till Aehlindskog@gmail.com

Anmälan om deltagade i mötet ska vara inne senast 12/2-22 klockan 15.00

Mer information och mötesinbjudan till deltagare skickas senare via mail.

Vi hoppas att få träffa så många som möjligt av er på mötet!

/Sektionsledningen Norra Sverige

(Har du frågor så är det bara att du hör av dig till Anton på, aehlindskog@gmail.com)

Anmälan

Anmälan har stängt

Related Posts