FFK Ungdom
FFK Ungdom

Årsmöte Young Pilots Värmland

Styrelsen i Young Pilots Värmland kallar till årsmöte. Plats och tid är Karlstad Stadsbibliotek den 21 februari kl.12.00. Vi kommer att gå igenom följande dagordning samt premiärfika! Då regionen är alldeles färsk så kommer vi främst att diskutera vilka aktiviteter 2016 ska innehålla. Du är varmt välkommen att höra av dig vid frågor!

Dagordning:

1. Mötet öppnas

2. Val av mötets ordförande

3. Val av mötets sekreterare

4. Val av justeringsmän

5. Godkännande av dagordningen

6. Närvarande

7. Röstlängd fastställs

8. Fråga om stadgeenlig kallelse

9. Verksamhetsberättelse från föregående år

10. Ekonomisk berättelse från föregående år

11. Beslut om ansvarsfrihet för sittande styrelse

12. Årets verksamhetsplan

13. Årets budget

14. Motioner

15. Valberedarens förslag till styrelse

16. Val av årets styrelse

17. Val av årets valberedare

18. Övriga frågor

19. Mötet avslutas

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 7 februari.

 

Välkommen!

Cecilia Sandberg

Ordförande Young Pilots Värmland

varmland@youngpilots.se

073-913 18 78

Related Posts