FFK Ungdom
FFK Ungdom

Den 27 januari kl 13.00 kommer Västerås ha sitt årliga årsmöte på café Gränden i Västerås city för att se över det förra året och planera för ett roligt flyg 2018! Om du vill vara med och kom med förslag på aktiviteter? Engagera dig i styrelsens arbete? Kanske bara få höra lite om vad som planeras? Tveka inte då att komma och framför dina tankar! Kan du inte komma får du gärna skicka in en motion med förslag eller tankar, motioner skickas till vasteras@youngpilots.se senast den 26 januari.

Ju fler vi blir desto bättre och roligare blir det så vi hoppas verkligen du kan komma.

Dagordningen för mötet är enligt följande:

 1. Mötet öppnas
 2. Val av mötets ordförande
 3. Val av mötets sekreterare
 4. Val av justeringsmän
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Närvarande
 7. Röstlängd fastställs
 8. Fråga om stadgeenlig kallelse
 9. Verksamhetsberättelse från föregående år
 10. Ekonomisk berättelse från föregående år
 11. Beslut om ansvarsfrihet för sittande styrelse
 12. Årets verksamhetsplan
 13. Årets budget
 14. Motioner
 15. Valberedarens förslag till styrelse
 16. Val av årets styrelse
 17. Val av årets valberedare
 18. Övriga frågor
 19. Mötet avslutas

Vi beräknar att hålla på 1-2 timmar den 27 januari (lördag)

Anmäl dig senast den 25 januari så hoppas vi att vi ses då!

(Ett utskick på mail kommer skickas ut med info eller ändringar till det anmälda)

 

 

Related Posts