FFK Ungdom
FFK Ungdom

Medlemskväll och Årsmöte med FFK Ungdom Stockholm

Hej alla härliga medlemmar!

Nu är det snart dags för årets höjdpunkt, årsmötet för Sektion Stockholm!
FFK Ungdom Stockholm kommer att ha vårt årsmöte den 24/1-2023 kl 19 inne i Stockholm(Exakt plats skickas ut i samband med att anmälan stänger).

Målsättningen är även att lyckas få till ett föredrag på plats i samband med träffen, och självklart kommer det bli tid att bara ha trevligt och umgås också!

Dagordningen ser ut som följer:
1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av justeringspersoner
5. Godkännande av dagordningen
6. Närvarande
7. Fastställande av Röstlängd
8. Fråga om stadgeenlig kallelse
9. Utvärdering av det gångna verksamhetsåret
a. Vilka aktiviteter har genomförts?
b. Vad gjordes bra?
c. Vad hade kunnat göras bättre?
d. Ekonomi
i. Vid årets början
ii. Vid årets slut
10. Beslut om ansvarsfrihet försittande Ungdomsledning
11. Verksamhetsplan
12. Budgetering
13. Förslag från icke närvarande medlemmar
14. Fastställande av ungdomsledning samt eventuell valberedning
15. Övriga frågor
16. Mötet avslutas

Ni har väll inte heller missat att det dessutom finns möjlighet att få vara med i sektionsledningen för 2023? En väldigt rolig erfarenhet och merit att få göra, så självklart tycker vi att just du ska passa på att ansöka till den! Anmälan och mer info kring detta hittar du här: https://ungdom.ffk.se/ansokan-till-sektionsledningen-for-ffk-ungdom-stockholm/

Anmälan till årsmötet är nu stängd. Har du några frågor så hör av dig till stockholm@ungdom.ffk.se

Hoppas verkligen att vi ses där!

En riktigt god fortsättning och start på det nya året önskar vi er alla!

/Sektionsledningen för FFK Ungdom Stockholm

Related Posts