FFK Ungdom
FFK Ungdom

Den årliga aktiviteten – Årsmötet!

Nu är det dags igen! Årsmötet!

Den 7/2 19:00 så kommer vi i FFK Ungdom Stockholm att hålla i ett årsmöte i centrala Stockholm. Under årsmötet får man som medlem en djupare inblick i vad som faktiskt sker back-stage när inte aktiviteter hålls i. Vi kommer diskutera det gånga året inkl. aktiviteter och ekonomi sedan även det kommande året, där har DU möjlighet att påverka vilka typer av aktiviteter du vill ska hållas! Vi kommer också att rösta in den nya sektionsledningen för 2024, det blir grymt spännande!

Självklart kommer vi att bjuda på fika! Målsättningen är också att det ska finnas enklare mellanmål på plats också.

Har du något som du vill ta upp på årsmötet så mejla oss stockholm@ungdom.ffk.se

För att vi ska beräkna fika-mängden och att du ska få info om exakt plats så behöver du anmäla dig nedan!

Dagordningen ser ut som följer:
1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av justeringspersoner
5. Godkännande av dagordningen
6. Närvarande
7. Fastställande av Röstlängd
8. Fråga om stadgeenlig kallelse
9. Utvärdering av det gångna verksamhetsåret
a. Vilka aktiviteter har genomförts?
b. Vad gjordes bra?
c. Vad hade kunnat göras bättre?
d. Ekonomi
i. Vid årets början
ii. Vid årets slut
10. Beslut om ansvarsfrihet försittande Ungdomsledning
11. Verksamhetsplan
12. Budgetering
13. Förslag från icke närvarande medlemmar
14. Fastställande av ungdomsledning samt eventuell valberedning
15. Övriga frågor
16. Mötet avslutas

 

Vi ses där! Glöm inte att anmäla dig!


    Detta formulär använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig mer om hur dina data bearbetas.

    Related Posts