FFK Ungdom
FFK Ungdom

FFK

Frivilliga Flygkåren, FFK, är en frivillig försvarsorganisation med 2 500 medlemmar, varav över 800 piloter, fördelade över hela Sverige. Alla medlemmar har en sak gemensamt – engagemang och insikt i flygets möjligheter samt viljan att göra något konstruktivt av sina kunskaper. FFK är en del av Svensk krisberedskap och fungerar som en flygande resurs när samhället ställs inför prövningar.

Frivilliga Flygkårens medlemmar utför varje år uppdrag för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, Länsstyrelser, Räddningstjänster och Försvarsmakten. Andra samarbetspartners och uppdragsgivare är Frivilligorganisationer, Naturvårdsverket, Kommuner, Polisen och Sjöräddningen. När vi flyger uppdrag betalar beställaren endast flygplanskostnaden. Piloter och spanare arbetar ideellt vilket gör flygningen till ett mycket kostnadseffektivt komplement till samhällets övriga resurser. Frivilliga Flygkåren kan med eget bildöverföringssystem leverera lägesbilder/foton i nästan realtid. TBOS, Tag Bild Och Sänd.

FFK utför flyguppdrag över hela Sverige. Totalt flygs varje år mellan 6 000 och 8 000 timmar i FFK:s regi. Detta innebär att vi har maskiner i luften i princip dygnet runt. Många av flyguppdragen kräver stor skicklighet av både pilot och spanare. Medlemmarna i våra flyggrupper genomgår därför olika typer av specialutbildningar och tränas regelbundet för att klara ett brett spektrum av olika flyguppdrag.

Klicka här för att komma till Frivilliga Flygkårens hemsida >>