FFK Ungdom
FFK Ungdom

Fråga flygskolan, del 1

Om man vill utbilda sig till pilot, så finns det många olika alternativ. Young Pilots guidar dig framåt!
Vi har kontaktat fem flygskolor i Norden som erbjuder en integrerad utbildning till trafikpilot. Till dessa har vi ställt följande frågor:
Hur finansieras utbildningen?
Hur ser möjligheterna till jobb ut efter utbildningen?
Hur ser antagningsprocessen ut?

Under tre tillfällen kommer vi att publicera skolornas svar. Detta ger dig en möjlighet att på ett enkelt sätt jämföra de olika utbildningarna.

De skolor vi har kontaktat är:
Keilir Aviation Academy, Island
Universitetet i Tromsö, Norge
Scandinavian Aviation Academy, Sverige
Trafikflyghögskolan, Sverige
Pilot Flight Academy, Norge

Idag inleder vi frågestunden med den första frågan:
Hur finansieras utbildningen? 

Keilir Aviation Academy 

Vår integrerade utbildning är självfinansierad och kostar ca 600.000sek, i det priset inkluderas allt som har med utbildningen att göra så som böcker, kartor, uniform, CBT (computer based training) och alla flyg-/simulatortimmar m.m. Det enda som inte är inkluderat är egentligen sitt egna headset samt avgifter för myndigheterna, vilket är ca halva priset jämfört med Sveriges transportstyrelse. Som svensk elev har man rätt till bidrag och lån från CSN vilket räcker till mer eller mindre hela utbildningskostnaden. Vi rekommenderar däremot alltid våra elever att ha tillräckligt med pengar för att kunna betala sina levnadskostnader och oförutsedda utgifter som hemresor m.m.

Universitetet i Tromsø (UiT)

I Norge driver Universitetet i Tromsø en Bachelor utdannelse i Luftfarts fag, som inkluderer flygerutdannelsen.

Utdannelse på Universitetene i Skandinavia er gratis for skandinaviske studenter. Det påløper en egenandel for sertifikat oppflyginger, eksamener for Luftfartsmyndighetene, bøker, uniform og personlig utstyr. Dette beløper seg til  ca. 50000 N.kr. pr. i dag.

Scandinavian Aviation Academy (SAA)

 1. YH Integrerad Trafikflygarutbildning är statligt finansierad och CSN berättigat. Dock tillkommer vissa kostnader innan man ansöker:
  EASA Medical Class 1 (kostar kring 9000 SEK)
  Anpassat Flygpsykologisk Lämplighetsbedömning (6000 SEK)
  Man måste också ha godkänt slutbetyg från gymnasiet och minimum godkänd i ämnen:
  Fysik A / Fysik 1a
  Engelska B / Engelska 6
  Matematik B / Matematik 2b
  Om man uppfyller kraven ovan kommer man att kallas till tester på SAA efter ansökningsperioden stänger, detta testet kostar i nuläget 750 SEK.
 2. First Officer Program (genomförs i Sverige) och Professional Pilot Program (genomförs i Kalifornien och Sverige) är våra självfinansierade alternativ. Dessa utbildningar finansieras genom CSN-lån och privat finansiering (t.ex hos sin privata bank eller med uppsparade medlar). Mer information om dessa program kan du hitta på vår hemsida:http://www.bfsaa.se/bli-trafikflygare

Trafikflyghögskolan (TFHS)

TFHS integrerade trafikflygarutbildning ”Trafikflygare i kommersiell luftfart med MPL-certifikat” är en kvalificerad yrkeshögskoleutbildning och är därför finansierad med statliga medel och kostnadsfri för den studerande. Dock tillkommer vissa kostnader innan man ansöker: EASA Medical Class 1 (kostar ungefär 9000 SEK) samt Anpassad Flygpsykologisk Lämplighetsbedömning (6000 SEK)

Pilot Flight Academy 

Utbildningen finansieras privat, men berättigar till studiestöd från CSN och där kan man även söka tilläggslån för att finansiera en del av utbildningskostnaden. Vid vår nästa intagning, våren 2017, erbjuder vi också stipendier på 200’000 och 400’000 NOK. Två stipendier på 200’000 NOK erbjuds enbart till svenska studenter. Stipendiet på 400’000 NOK kan studenter från hela Europa söka. Mer information finner du på vår hemsida www.pilot.no


Stay tuned för nästa del av frågestunden!

Related Posts