FFK Ungdom
FFK Ungdom

Fråga flygskolan, del 3

Nu är det dags för den sista delen av fråga flygskolan, för den här gången. Idag tar vi reda på hur antagningsprocessen till de olika utbildningarna ser ut!

Hur ser antagningsprocessen ut?

Keilir Aviation Academy

Vår antagningsprocess börjar med att man visar sitt intresse för den integrerade utbildningen och får komma i kontakt med en på skolan som kan svara på frågor om utbildningen, Island, CSN/finans samt hur man går vidare i antagningsprocessen. Del två är att man får göra intagningsprov för att säkerställa kunskaper inom matte, fysik och engelska. Klarar man detta så kommer skolan kolla igenom tidigare betyg, CV och ett personligt brev från den ansökande. Ser allt okej ut skickar vi ett kontrakt för utbildningen och när det är påskrivet är man officiellt antagen. Vi accepterar elever så långt som ett år i förväg tills tre veckor innan kursstart. Desto tidigare man är ute desto större är chansen för att få en plats. Vi har just nu ett stort antal sökande så vi rekommenderar att man söker i tid.

Universitetet i Tromsø (UiT)

Opptakskravene er ganske like både på TFHS forsvaret og hos oss. Vi krever visse resulter fra Videregående skole. Dette vil du finne på Universitetets hjemmeside. Deretter er det forskjellige prøver med påfølgende intervju hos opptakskommisjonen på Rygge utenfor Oslo.

Så det er bare å satse på gode eksamener på Videregående først så kan du søke.

Scandinavian Aviation Academy (SAA)

På vår hemsida har vi gjort ett blogg-inlägg om hur antagningsprocessen går till, läs gärna mer på denna länk: http://www.bfsaa.se/blogg/hur-g%C3%A5r-urval-och-antagning-till-f%C3%B6r-yh-integrerad-trafikflygarutbildning-infographic

Trafikflyghögskolan (TFHS)

En sökande till TFHS utbildning ”Trafikflygare i kommersiell luftfart med MPL-certifikat” ska uppfylla förkunskapskraven:

  1. a) Gymnasiebetyg eller motsvarande.
  2. b) Godkänt ”Anpassat flygpsykologiskt lämplighetstest”.
  3. c) Godkänd medicinsk undersökning, Medical Class I enligt EASA:s regelverk.

De gymnasiebetyg som krävs är:
Grundläggande behörighet, Svenska 3, Engelska 6, Matematik 3 och Fysik 1.

Läs mer på vår hemsida http://www.tfhs.lu.se/utbildning/trafikflygarprogram/behoerighet-och-urval/

Urvalet efter betygsprövningen görs med hjälp av:

  1. Tester som är speciellt anpassade för att testa de förmågor och färdigheter som bedöms vara särskilt viktiga för en pilot. Exempel på sådana är: Spatial förmåga, logiskt tänkande, stresstålighet, simultan- och minneskapacitet samt verbal och numerisk förmåga. Alla behöriga sökande kallas till dessa tester.
  2. Intervjuer. De 60 personer med högst resultat från testerna kallas till intervjuer. Inför intervjuerna görs en sammanställning av alla tillgängliga uppgifter om den sökande. Utöver intervjuerna ligger även ”Anpassat flygpsykologiskt lämplighetstest” och resultat från testerna till grund för den samlade bedömningen.

Urval görs inte efter betygsmedel och därför kommer inte heller högskoleprovet räknas.

Pilot Flight Academy 

Via vår hemsida gör man ett antagningsprov som består av matematik, fysik, multitasking, inlärning och ett personlighetstest. Man skall vara mellan 18 och 33 år vid studiestart och man behöver genomgå en flygmedicinsk undersökning klass 1. Man behöver inte ha någon speciell förkunskap, men det är såklart en stor fördel om man tex har deltagit i Young Pilots verksamhet eller om man har segelflugit eller till och med spelat någon typ av flygsimulator. Mer information om de här frågorna och flera andra FAQ’s hittar du på vår hemsida.


Detta var den sista delen av vår serie ”Fråga flygskolan”, vi hoppas att du uppskattat detta och lärt dig något nytt!

Related Posts