FFK Ungdom
FFK Ungdom

Kallelse till Årsmöte Uppsala samt Västerås

Nu nalkas de årsmöte!
YP Västerås och Uppsala kommer att köra ett gemensamt årsmöte/extra insatt årsmöte Lördag den 4/1-2019

Dagordningen ser ut som följer:

 1. Mötet öppnas
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av justeringsmän
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Närvarande
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Fråga om stadgeenlig kallelse
 9. Utvärdering av det gångna verksamhetsåret
 10. Vilka aktiviteter har genomförts?
 11. Vad gjordes bra?
 12. Vad hade kunnat göras bättre?
 13. Ekonomi
 14. Vid årets början
 15. Vid årets slut
 16. Beslut om ansvarsfrihet för sittande ungdomsledning
 17. Verksamhetsplan
 18. Budgetering
 19. Förslag från icke närvarande medlemmar
 20. Fastställande av ungdomsledning samt eventuell valberedning
 21. Övriga frågor
 22. Mötet avslutas

För att få mer information samt för att delta ber vi dig att maila Namn, Efternamn, Personnummer samt länstillhörighet senast 24/12 till Youngpilotsuppsala@gmail.com

Motioner tillhandahålls styrelsen senast 21/12

Mvh Styrelsen för YP Uppsala samt Västerås.

Related Posts