FFK Ungdom
FFK Ungdom

Kallelse till årsmöte för YPStockholm

Den 13/01-18 kommer Young Pilots Stockholms årliga årsmöte att äga rum.

Mötet kommer att hållas i Stiftelsen Drottning Viktorias Örlogshem som ligger på Teatergatan 3, 111 48 Stockholm.

Tiden för mötet är kl 15.00

Eventuella motioner skall skickas in till Stockholm@youngpilots.se senast lördagen den 30/12-17

Dagordningen med reservation för eventuella förändringar ser ut enligt följande:

1. Mötets öppnas

2. Val av mötets ordförande

3. Val av mötets sekreterare

4. Val av justeringspersoner

5. Godkännande av dagordningen

6. Närvarande

7. Röstlängd fastställs

8. Fråga om stadgeenelig kallelse

9. Verksamhetsberättelse från föregående år

10. Ekonomisk berättelse från föregående år

11. Beslut om ansvarsfrihet för sittande styrelse

12. Förslag på årets verksamhetsplan

13. Årets budget

14. Motioner

15. Valberedningens förslag till styrelse

16. Val av årets styrelse

17. Val av årets valberedare

18. Övriga frågor

19. Mötet avslutas

Anmälan stänger 6/01-18

Ytterligare info kommer inom kort

  Medlemsnr

  Personnummer*

  För- och efternamn*

  Mailadress*

  Mobilnummer*

  Vårdnadshavare/närmsta anhörig 1 (namn & släktskap)*

  Mobilnummer till Vårdnadshavare/närmsta anhörig 1*

  Vårdnadshavare/närmsta anhörig 2 (namn & släktskap)*

  Mobilnummer till Vårdnadshavare/närmsta anhörig 2*

  Matallergier/matrestriktioner eller sjukdomar vi bör veta om

  Jag godkänner att bilder på mig från denna aktivitet får publiceras i Young Pilots olika medier, exempelvis hemsida, Facebook och Instagram:*

  JaNej

  Övriga uppgifter/kommentarer

  Related Posts