FFK Ungdom
FFK Ungdom

Låna teorimaterial av FFK

FFK:s ungdomsverksamhet finansieras till stor del av bidrag från stiftelser och fonder. Då vi i princip inte kunde genomföra någon ungdomsverksamhet under 2020 hade vi heller inte möjlighet att använda våra tilldelade bidragsmedel; medel som är tänkta att användas till flygläger och annan lokal verksamhet. Efter dialog med en av fonderna fick vi möjlighet att byta inriktning för användandet av 2020 års tilldelade medel. Detta för att främja unga som vi utbilda sig till piloter än idag!

Med hjälp av fonden har vi nu köpt in kompletta teoripaket för både PPL/LAPL och segelflyg!

Dessa teoripaket kan lånas av ungdomar i åldersspannet 15–25 år (i mån av tillgänglighet) som påbörjat eller ska påbörja en teoriutbildning i någon av landets flygklubbar.

Om du, eller någon du känner, precis har påbörjat eller har planer på att påbörja en teoriutbildning mot PPL, LAPL eller segelflyg och är intresserad av att låna teorimaterial från FFK – tveka inte att höra av dig till oss genom formuläret nedan.

Vi ser fram emot att få hjälpa dig eller din vän på resan mot ett flygcertifikat!

  Medlemsnr*

  För- och efternamn*

  Mailadress*

  Vilket certifikat önskar du låna teoriböcker för?*
  LAPLPPLSegelflyg

  Vilken flygklubb genomför eller planerar du att genomföra din utbildning hos?*

  Övriga uppgifter/kommentarer