FFK Ungdom
FFK Ungdom

Utbildning

FFK Ungdom bedriver utbildning i tre steg med mål att bli spanare i FFK. Som spanare i FFK flyger du på skarpa uppdrag och är en viktig del av besättningen.  Som spanare är din uppgift precis som det låter – att spana. En stor del kommer också bestå i att fota samt hantera FFK:s system TBOS (ta bild och sänd) för att skapa lägesbilder från luften. Att vara spanare innebär en varierande uppgift med stort ansvar. Här nedan kan du läsa mer om respektive utbildning.

Utbildningarna genomförs i central regi i Västerås på FFK Kårstab (undantag för FFK Fortsättningsutbildning Ungdom som sker på Ålleberg). FFK står för resekostnader, mat och logi samt allt material som behövs i samband med våra utbildningar. En stor del av utbildningen sker genom praktiska övningar i luften.

 

 

 

Grundutbildning Ungdom

FFK Grundutbildning Ungdom är det första steget för att bli spanare i FFK. Här får du lära dig:

 • Allmänt om flyg
 • Flygsäkerhet
 • FFK och FFK Ungdom
 • FFK:s roll i svensk krishantering
 • Meteorologi
 • Radiokommunikation
 • Navigation (teori)

Utbildningen genomförs 4 gånger per år i Västerås på FFK Kårstab. Förutom att tilldelas FFK Ungdoms Bronsvinge ger avklarad utbildning och godkänt prov dig också behörighet att söka FFK Fortsättningsutbildning Ungdom.

Fortsättningsutbildning Ungdom

FFK Fortsättningsutbildning Ungdom är steg två för att bli spanare i FFK. Här får du lära dig:

 • Aerodynamik
 • Flygplanslära & instrument
 • TBOS (ta bild och sänd)
 • Fototeknik & bildtolkning
 • Flygsäkerhet
 • Navigering (praktik)
 • Meteorologi

Utbildningen genomförs 2 gånger per år på Ålleberg. Förutom att tilldelas FFK Ungdoms Silvervinge ger avklarad utbildning och godkänt prov dig också behörighet att söka FFK:s Operativa spanarutbildning ungdom.

Spaningsutbildning Ungdom

FFK Spaningsutbildning Ungdom är det sista steget för att bli spanare i FFK. Här får du delta i och lära dig:

 • Under-Water-Escape
 • Spaningsteknik (teori)
 • Besättningssamarbete
 • FFK operativa procedurer
 • Spaning av olika typer (praktik)

Utbildningen genomförs 1 gång per år i Västerås på FFK Kårstab. Förutom att tilldelas FFK Ungdoms Guldvinge ger avklarad utbildning dig behörighet att ta plats i en av FFK:s flyggrupper för övning och skarpa uppdrag.