FFK Ungdom
FFK Ungdom

Young Pilots Utbildningsstipendium

Under 2020 kommer Young Pilots erbjuda våra medlemmar möjlighet att söka ett utbildningsstipendium. Stipendiets syfte är att uppmuntra våra ungdomar till att påbörja sin flygutbildning.

Stipendiet

Stipendiet berättigar till en plats på em segelflygutbildning på Ålleberg 17-24 juli (v. 29-30). Under utbildningsveckan kommer flygövningar med bogsering och flygning att genomföras. Målet är att hinna med samtliga grundövningar i ”Etapp 1”. Syftet är att deltagarna därmed får möjlighet att påbörja en flygutbildning på Ålleberg och sedan till en lägre kostnad av cirka 10 000-12 000 kr kunna fortsätta sin utbildning till certifikat i sin ”hemmaklubb”.  I stipendiet ingår samtliga teoriböcker och övrigt material inför fortsatt utbildning hemmavid. Vi står också för all mat och logi i samband med utbildningen på Ålleberg.

För att söka stipendiet måste du:

  • Vara medlem i Young Pilots
  • Ha genomfört Young Pilots Grundutbildning med godkänt resultat
  • Vara mellan 15 och 25 år gammal då stipendiet delas ut
  • Vara tillgänglig den aktuella utbildningsveckan
  • Åta dig att investera cirka 10 000 – 12 000 kr i fortsatt utbildning hos en till Segelflygförbundet anknuten flygklubb

Datum: 17-24 juli (v. 29-30)

Plats: Ålleberg

Ansökan stänger: 11 maj

Antagningsbesked lämnas senast: 20 maj

Vid frågor kontakta: klara.oberg@ffk.se

Utbildningstillfället är inställt i linje med gällande hälsorekommendationer.