FFK Ungdom
FFK Ungdom

Kallelse årsmöte 2018 YP-Skåne

Kallelse till YP-Skåne årsmöte 2018

Välkomna till Young Pilots Skåne årsmöte den 24 februari kl. 11.00-15.00.

Årsmötet kommer att hållas på Sjöbo Flygklubb och mötet hålls på Sjöbo flygklubb som ligger på adress:
Sövde 323
275 96 Sövde

Eventuella motioner ska skickas till benjamin.annerfeldt@youngpilots.se

Vi kommer även att bjuda på Fika!

Dagordning för mötet:

1. Mötets öppnas

2. Val av mötets ordförande

3. Val av mötets sekreterare

4. Val av justeringspersoner

5. Godkännande av dagordningen

6. Närvarande

7. Röstlängd fastställs

8. Fråga om stadgeenelig kallelse

9. Verksamhetsberättelse från föregående år

10. Ekonomisk berättelse från föregående år

11. Beslut om ansvarsfrihet för sittande styrelse

12. årets verksamhetsplan

13. Årets budget

14. Motioner

15. Valberedarens förslag till styrelse

16. Val av årets styrelse

17. Val av årets valberedare

18. Övriga frågor

19. Mötet avslutas

 

Anmäl er via formuläret nedan:

  Ditt namn (obligatorisk)

  Ditt mobilnummer (obligatorisk)

  Mobilnummer till vårdnadshavare (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Allergi/Övrig kommentar

   

  Related Posts