FFK Ungdom
FFK Ungdom

Årsmöte YP Dalarna

Hej alla glada!

Nu är det dags för det sedvanliga årsmötet för YP Dalarna!

Årsmötet går av stapeln den 10/2 kl 17.00 på Borlänge flygklubb som det brukar. Vi hoppas att vi ser så många av er som möjligt där! Årsmötet är ett ypperligt tillfälle att få träffa lite andra medlemmar från samma län och få information om vad som händer det kommande året samt att själv få påverka och/eller komma med idéer för hur man vill att det ska vara!

Självklart så kommer det att finnas fika på plats för de deltagande som det brukar!

För er som har motioner eller andra synpunkter som ni vill framföra ska dessa skickas till styrelsen och vara oss tillhanda senast en vecka innan årsmötet. Vi tar även emot andra synpunkter, frågor eller hälsningar till samma mail som motionerna;

dalarna@youngpilots.se

Dock frågor gällande medlemskap och betalning besvaras bäst av Kårstaben själva, så sådana frågor hänvisas till våran ungdomsansvarige, Staffan som nås på mailen via;

staffan.eriksson@ffk.se

Dagordningen på årsmötet är som följer;
1. Mötet öppnas

2. Val av mötesordförande

3. Val av mötessekreterare

4. Godkännande av dagordningen

5. Närvarande

6. Fråga om stadgeenlig kallelse

7. Utvärdering av det gångna verksamhetsåret
a. Vilka aktiviteter har genomförts?
b. Vad gjordes bra?
c. Vad hade kunnat göras bättre?
d. Ekonomi
i. Vid årets början
ii. Vid årets slut

8. Verksamhetsplan

9. Budgetering

10. Förslag från icke närvarande medlemmar

11. Fastställande av ungdomsledning samt eventuell valberedning

12. Övriga frågor

13. Mötet avslutas

Med det sagt så välkomnar vi i styrelsen till det nya verksamhetsåret och ett superkul år av flyg och trevligt umgänge! Hoppas att vi ses på årsmötet!


Med flygande hälsningar,
Styrelsen YP Dalarna

Ps. Kom ihåg att betala medlemsavgiften för det kommande året också!

Related Posts