FFK Ungdom
FFK Ungdom

Kallelse till Årsmöte Uppsala samt Västerås

Nu nalkas de årsmöte!
YP Västerås och Uppsala kommer att köta ett gemensamt årsmöte Lördag den 23/2-2019

Dagordningen ser ut som följer:
1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av justeringspersoner
5. Godkännande av dagordningen
6. Närvarande
7. Fråga om stadgeenlig kallelse
8. Utvärdering av det gångna verksamhetsåret
a. Vilka aktiviteter har genomförts?
b. Vad gjordes bra?
c. Vad hade kunnat göras bättre?
d. Ekonomi
i. Vid årets början
ii. Vid årets slut
9. Verksamhetsplan
10. Budgetering
11. Förslag från icke närvarande medlemmar
12. Fastställande av ungdomsledning samt eventuell valberedning
13. Övriga frågor
14. Mötet avslutas

För att få mer information samt för att delta ber vi dig att fylla i formuäret nedan, vänligen fyll i fliken överigt vilket län du tillhör.

  Medlemsnr

  Personnummer*

  För- och efternamn*

  Mailadress*

  Mobilnummer*

  Vårdnadshavare/närmsta anhörig 1 (namn & släktskap)*

  Mobilnummer till Vårdnadshavare/närmsta anhörig 1*

  Vårdnadshavare/närmsta anhörig 2 (namn & släktskap)*

  Mobilnummer till Vårdnadshavare/närmsta anhörig 2*

  Matallergier/matrestriktioner eller sjukdomar vi bör veta om

  Övriga uppgifter/kommentarer

  vi ses!
  /Styrelsen för Young Pilots Västerås och Uppsala

  Related Posts