FFK Ungdom
FFK Ungdom

Årsmöte YP Syd 13/01-2019

Hej alla medlemmar i Young Pilots! 

Nu är det dags för ett nytt år och nya tag, vilket innebär årsmöte för oss ute i länen. 

Mötet sker varje år för att samla och besluta om frågor gällande aktiviteter, budgetering och ledningsstruktur, men det är även ett gott tillfälle för medlemmarna att vara delaktiga i Young Pilots som organisation. Årets årsmöte kommer hållas Söndagen den 13 e Januari på Växjö Flygplats och alla medlemmar är välkomna att delta på mötet. Det bjuds på lunch och fika under dagen. Nytt för i år är att vi håller Skånes, Kronobergs och Blekinges möte på samma plats vilket ger oss möjlighet att utvidga samarbetet mellan länen genom en större diskussion kring aktiviteter i slutet på dagen. 

Tid och reseinformation bifogas till de anmälda i ett senare mail. Om du har några matallergier får du skriva det i anmälan, detta underlättar matplaneringen.

Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöten:

1. Mötet öppnas

2. Val av mötesordförande

3. Val av mötessekreterare

4. Godkännande av dagordningen

5. Närvarande

6. Fråga om stadgeenlig kallelse

7. Utvärdering av det gångna verksamhetsåret

1. Vilka aktiviteter har genomförts?

2. Vad gjordes bra?

3. Vad hade kunnat göras bättre?

4. Ekonomi

1. Vid årets början

2. Vid årets slut

8. Verksamhetsplan

9. Budgetering

10. Förslag från icke närvarande medlemmar

11. Fastställande av ungdomsledning samt eventuell valberedning

12. Övriga frågor

13. Mötet avslutas

Related Posts