FFK Ungdom
FFK Ungdom

Eskaderflygning med FFK Stockholm

FFK AB län kommer att försöka genomföra en gemensam flygning till Härjedalen/Jämtland på liknande sätt som tidigare år. Detta under förutsättning att det går med hänsyn till det rådande läget.
Vi flyger från Stockholmstrakten troligen redan på förmiddagen torsdagen 13:e augusti och återvänder på kvällen söndagen den 16:de. Under flygningarna får FFK Ungdom sköta navigering, även om piloten naturligtvis är med i kartan. På torsdagen landar vi på Hedlanda och inkvarterar oss på Vandrarhemmet Gästis i Vemdalen, Vi kommer att göra något besök på Optands flygplats i Östersund och ha en aktivitet även där. Om vädret tillåter kommer vi också att göra en tur djupare in i fjällvärlden, kanske runda Åreskutan och flyga längs norska gränsen.
Inbjudna att medverka är piloter som är placerade i någon flyggrupp samt FFK Ungdom i Stockholms län. Villkoret är att det är en eller två piloter i varje maskin och att plats erbjuds till minst en ungdom. Lämplig FFK-klädsel ska bäras. Kostnaden för piloter är 1000:- och för FFK ungdom 250:-. Det inkluderar resa och boende, men var och en står för sina egna matkostnader. Betalning ska vara gjord efter bekräftat deltagande och i god tid innan avresan.
Anmälan sker per mail till Kalle Bäckwall för piloter och till Jocke Svanfeldt för YP med uppgifterna:
Förnamn, Efternamn
Flyggrupp/YP
AB-nr
Mobilnr
e-mail
och ev Flygplan (av de prel.bokade SE-GXI, SE-KTU, SE-ILG, SE-KHP, SE-KRG och SE-GYE) som önskas

Karl Erik Bäckwall: karl.erik@backwall.se
Joakim Svanfeldt : joakim@youngpilots.se

Sista anmälningsdag är den 28/7

Hoppas vi ses där!
Med vänliga flyghälsningar
/Sektionsledningen för FFK Ungdom Stockholm

Related Posts