FFK Ungdom
FFK Ungdom

Kallelse Årsmöte YP Östergötland 2020

Nytt år, nytt decennium, och självklart mera flyg!
Det har blivit dags för årsmötet 2020 som kommer hållas i centrala Norrköping.
Vänligen anmäl dig i formuläret nedan om du är intresserad av att deltaga.

Datum: Lördag 2020-02-08
Tid: 11:00
Plats: Centrala Norrköping*
Anmälan: stängd

DAGORDNING:
1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av justeringsmän
5. Godkännande av dagordningen
6. Närvarande
7. Fastställande av röstlängd
Se FFK Young Pilots stadgar 2018–2020 §11. Rösträtt samt §12. Röstetal.
8. Fråga om stadgeenlig kallelse
9. Utvärdering av det gångna verksamhetsåret
a. Vilka aktiviteter har genomförts?
b. Vad gjordes bra?
c. Vad hade kunnat göras bättre?
d. Ekonomi
i. Vid årets början
ii. Vid årets slut
10. Beslut om ansvarsfrihet för sittande ungdomsledning
11. Verksamhetsplan
12. Budgetering
13. Förslag från icke närvarande medlemmar
14. Fastställande av ungdomsledning samt eventuell valberedning
15. Övriga frågor
16. Mötet avslutas

Eventuella motioner eller förslag måste skickas in till oss senast söndag 2020-02-02 på ostergotland@youngpilots.se.

*Exakt plats fastställs senare beroende på antalet anmälda och delges till berörda innan mötet.

Väl mött,
Ungdomsledningen YP Östergötland

——
Vid eventuella frågor går det självklart bra att mejla oss på:
ostergotland@youngpilots.se

PS. Glöm inte kolla in och gå med i vår Facebook grupp!


@Young Pilots Östergötland
——

Related Posts