FFK Ungdom
FFK Ungdom

Kallelse till Årsmöte Norra Sverige

Nu är det 2020 och återigen dags för ett nytt årsmöte!

I år kommer YP Norra Sveriges årsmöte ske Fredag 21/2-20 till Söndag 23/2-20 på Umeå camping. Har du inte möjlighet att delta fysiskt på mötet finns möjligheten att delta via Skype. Utöver mötet kommer det att anordnas boende och aktiviteter för dig som är intresserad.

Ankomst till Umeå  sker Fredagen efter 18.00 och hemfärd under Söndagen. Om du endast deltar på mötet eller via Skype meddelas tid för mötet senare.

Schemat för årsmötet i stort:

Fredag, ankomstdag

 • Ankomst till Campingen efter 18:00
 • Gemensam middag kl 19:00

Lördag

 • 07:30 Frukost
 • Årsmöte och aktiviteter
 • 18:00 Gemensam middag

Söndag

 • 09:00 Frukost
 • Avresedag

Föreslagen dagordning för årsmötet

  1. Mötet öppnas
  2. Val av mötesordförande
  3. Val av mötessekreterare
  4. Godkännande av dagordningen
  5. Närvarande
  6. Fråga om stadgeenlig kallelse
  7. Utvärdering av det gångna verksamhetsåret
   1. Vilka aktiviteter har genomförts?
   2. Vad gjordes bra?
   3. Vad hade kunnat göras bättre?
   4. Ekonomi
    1. Vid årets början
    2. Vid årets slut
  8. Verksamhetsplan
  9. Budgetering
  10. 10.Förslag från icke närvarande medlemmar
  11. 11.Fastställande av ungdomsledning samt eventuell valberedning
  12. 12.Övriga frågor
  13. Mötet avslutas

     

Vill du skicka in en motion måste denna vara inne senast den 16/2-20 och denna skickas till martin.hedlund@youngpilots.se

Anmälan om du ska delta med boende och aktiviteter ska vara inne senast Söndag 16/2 och de som deltar endast på mötet eller vi Skype ska lämna in anmälan senast Fredag 21/2

Vi hoppas att få träffa så många som möjligt av er på mötet!

/Sektionsledningen Norra Sverige

(Har du frågor så är det bara att du hör av dig till martin.hedlund@youngpilots.se eller ring +4670 587 35 43 )


Anmälan har stängt

 

Related Posts