FFK Ungdom
FFK Ungdom

Kallelse till Stockholms Årsmöte

Nu är det snart ett nytt år vilket för med sig nya årsmöten!
YP Stockholm län kommer att ha vårt årsmöte den 27/1-2019 kl 13.00 på Stiftelsen Drottning Viktorias Örlogshem på Teatergatan 3, 111 48 STOCKHOLM
Dagordningen ser ut som följer:
1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av justeringspersoner
5. Godkännande av dagordningen
6. Närvarande
7. Fråga om stadgeenlig kallelse
8. Utvärdering av det gångna verksamhetsåret
a. Vilka aktiviteter har genomförts?
b. Vad gjordes bra?
c. Vad hade kunnat göras bättre?
d. Ekonomi
i. Vid årets början
ii. Vid årets slut
9. Verksamhetsplan
10. Budgetering
11. Förslag från icke närvarande medlemmar
12. Fastställande av ungdomsledning samt eventuell valberedning
13. Övriga frågor
14. Mötet avslutas

vi vill gärna att du som kommer fyller i anmälningen här nedan för att vi ska veta hur många som kommer och även för att planera maten, så har du några matallergier får du skriva det i anmälan.

Är du intresserad av att sitta i sektionsledningen till nästa år får du gärna skicka ett mail till stockholm@youngpilots.se före den 12/1 så återkommer vi med mer info.
Vill du skicka in en motion måste denna vara inne innan den 6/1 och även denna skickas till stockholm@youngpilots.se
Hoppas att vi ses där!
/Styrelsen för Young Pilots Stockholm

  Ditt namn (obligatorisk)

  Personnummer (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Telefonnummer (obligatorisk)

  Övrig kommentar


  Vi reserverar oss för eventuella ändringar av dagordning fram till och med 13/1-2019

  Related Posts