FFK Ungdom
FFK Ungdom

FFK AB län kommer att genomföra en gemensam flygning till Härjedalen/Jämtland på liknande sätt som tidigare år. Vi flyger från Stockholmstrakten på förmiddagen fredagen den 17:e augusti och återvänder på kvällen söndagen den 19:de. Under flygningarna får YP sköta navigering, även om piloten naturligtvis är med i kartan. På fredagen landar vi på Hedlanda och inkvarterar oss på Vandrarhemmet Gästis i Vemdalen, Vi kommer att göra något besök på Optands flygplats i Östersund och ha en aktivitet även där. Om vädret tillåter kommer vi också att göra en tur djupare in i fjällvärlden, kanske runda Åreskutan och flyga längs norska gränsen.
Inbjudna att medverka är piloter som är placerade i någon flyggrupp samt Young Pilots i Stockholms län. Villkoret är att det är en eller två piloter i varje maskin och att plats erbjuds till minst en YP. Lämplig FFK-klädsel ska bäras. Kostnaden för piloter är 1000:- och för YP 250:-. Det inkluderar resa och boende, men var och en står för sina egna matkostnader. Betalning ska vara gjord efter bekräftat deltagande och i god tid innan avresan.
Anmälan sker per mail med uppgifterna:
Förnamn, Efternamn
Grupp (dvs YP)
AB-nr
Mobilnr
e-mail
Bostadsort (för att, om möjligt, placera deltagare till lämplig flygplats)

till Karl Erik Bäckwall karl.erik@backwall.se.

Har du idéer eller förslag kring eskaderflygningen så hör gärna av dig till mig eller Kalle
Se även http://www.vemdaleninfo.se/hedlanda/

Related Posts