FFK Ungdom
FFK Ungdom

Kallelse till årsmöte Värmland

Hej!

Söndag den 28 januari ses vi på Karlstad Segelflygklubb kl.11.00 för årets viktigaste och roligaste möte – årsmötet. Det är dags att blicka tillbaka på det gångna året och planera inför nästa. Vi hoppas därför på att så många som möjligt kommer för att få lyssna till vad just du tycker ska hända i Värmland! Mötet beräknas pågå i 1-2 h. Fika kommer att serveras!

Datum och tid: söndag 28 januari kl.11.00.

Plats: Karlstad Segelflygklubb

Dagordningen är enligt följande:

 1. Mötet öppnas
 2. Val av mötets ordförande
 3. Val av mötets sekreterare
 4. Val av justeringsmän
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Närvarande
 7. Röstlängd fastställs
 8. Fråga om stadgeenlig kallelse
 9. Verksamhetsberättelse från föregående år
 10. Ekonomisk berättelse från föregående år
 11. Beslut om ansvarsfrihet för sittande styrelse
 12. Årets verksamhetsplan
 13. Årets budget
 14. Motioner
 15. Valberedarens förslag till styrelse
 16. Val av årets styrelse
 17. Val av årets valberedare
 18. Övriga frågor
 19. Mötet avslutas

Motioner och övriga funderingar mailas till varmland@youngpilots.se. Motioner ska vara inkomna senast söndag 14 januari.

Anmäl dig via länken nedan, senast måndag 22/1.

Gott Nytt År till er alla och hoppas att vi ses den 28:e!

 

Hälsningar,

Styrelsen Värmland

 

Anmälan är stängd.

Related Posts