FFK Ungdom
FFK Ungdom

Fortsättningskurs Ungdom


FFK Fortsättningskurs Ungdom är det andra steget för att bli spanare i FFK. Kursen äger rum på Ålleberg i Falköping. Nedan kan du läsa om utbildningens mål, syfte och innehåll.

I samband med våra utbildningar står FFK för resekostnader, mat och logi samt allt material som behövs i samband med utbildningen. All praktisk information inför utbildningen kommer vid antagningen.

Till denna utbildning tar vi ut deltagare utifrån följande tre kriterier: godkänd på FFK Grundutbildning Ungdom, allmänt engagemang i FFK Ungdoms verksamhet samt prioriteras medlemmar från 16 år och uppåt.

Totalt finns det 16 platser till respektive kurs. Det går bra att söka till båda kurserna, men du kan bara bli antagen till en och det finns inte möjlighet att byta efter antagningsbeskedet. Ansökan stänger 26 april. Antagningsbesked lämnas senast 10 maj.

Utbildningstillfällen 2024:

  • 15-20 juni (ankomst innan 14:00 15 juni) Ansökan stängd
  • 20 – 25 juli (ankomst innan 14:00 20 juli) Ansökan stängd

Kortfattad fakta:

Plats: Falköping/Ålleberg. 
Avgift: 0 kr. 
Ansökningskriterium: Betalande medlem i FFK Ungdom och godkänd grundkurs.
Sista ansökningsdag: 26 april. 
Besked om antagning: Senast 10 maj
Vid frågor: infoungdom@ungdom.ffk.se 

Ansökan:

OBS! Du måste vara godkänd på FFK Ungdom Grundkurs innan du söker Fortsättningskursen.

  1. Logga in med ditt medlemsnummer på https://medlem.ffk.se/
  2. Klicka på ”Ny kursansökan” i menyn till vänster
  3. Hitta ”GU Ungdom Fortsättningskurs, Falköping” i listan. Kontrollera startdatumet så att du väljer rätt kurstillfälle!
  4. Fyll i vilken dag och tid du ankommer, samt allergier och övriga önskemål.
  5. Klicka på ”skicka in ansökan”

Behöver du hjälp med ansökan? Kontakta infoungdom@ungdom.ffk.se

 


 

Fortsättningsutbildning Ungdom – Silvervinge

Förkunskapskrav:

Genomförd och godkänd FFK Grundutbildning Ungdom (bronsvinge).

Mål:

Deltagaren ska erfarenhet av att flyga och navigera i ett flygplan och ska självständigt kunna ta fram en förenklad drift- och kartplanering inför uppdrag. Deltagaren ska utbildning i TBOS och fotograferingsteknik till den mån att deltagaren förstår användandet av vanliga fototekniker, exempelvis lodbild och översiktsbild. Deltagaren ska förstå innehållet i en METAR, TAF och kunna tolka en väderkarta. Deltagaren ska ha en grundlig förståelse för de aerodynamiska och konstruktionsmässiga moment som berör daglig tillsyn och flygning.

Syfte:

Utbildningen genomförs för att förbereda deltagaren på en kommande spaningsutbildning.

Beskrivning:

I kursen växlas teorilektioner med praktisk flygning. Kursen är normalt planerad från lördag eftermiddag till torsdag eftermiddag Ålleberg och Falköping flygplats.

Den praktiska flygningen består av tre till fyra flygpass i framsäte och lika många pass i baksätet. Deltagarna delas in i par som följer varandra genom den praktiska utbildningen och varvar flyg i framsäte med baksäte.

Flygträningen börjar en grundläggande nivå för att bygga upp deltagarnas flygvana. Allteftersom utbildningen fortgår ökar kraven precision och moment som foto och TBOS varvas in i passen.

Teorin under kursen ska ha en tydlig inriktning det flygpraktiska och innehåller navigationsplanering, TBOS och fototeknik. Dessutom anordnas teoripass i meteorologi, flygplanslära, aerodynamik och flygsäkerhet. Alla teoripass fortsättningskursen ska ha en verklighetsanknuten vinkel.

Lektionen i flygplanslära och instrument kan exempelvis ta upp hur fartmätaren ser ut, och vis föranleda deltagaren att använda CRM-callouts vid flygpassen.

Deltagarna får instuderingsfrågor under kursen. Kursen avslutas med ett skriftligt prov.