FFK Ungdom
FFK Ungdom

Tidigare läger 2023

Vinterhalvåret är här och de flesta läger för 2023 är avslutade. 

2023 har varit ett riktigt kanonår med fler läger än på flera år! Totalt har FFK Ungdom erbjudit tolv flygläger utöver våra sju kurstillfällen. Lägret längst i norr genomfördes i Luleå och längst söderut i Sövde, hela 1200km mellan varandra! Tack vara detta har flygintresserade ungdomar i hela Sverige fått möjlighet att delta på något av våra flygläger 2023.

Nedan kan du läsa om lägren det senaste året!

 

Bungelägret 

Bungelägret är ett av de största lägren i FFK Ungdom och riktar sig främst till medlemmar i Stockholm. Det är länsgruppen i Stockholm som arrangerar och till stor del finansierar lägret. Under en vecka fick deltagarna bo på Gotland och flyga från flygfältet Bunge på den norra delen av ön.

Alla fick flyga flertalet gånger, både i cockpit och i baksätet. För att göra flygningen mer värdefull hölls kortare teorilektioner för att öka förståelsen för vad som sker på en vanlig flygning. Deltagarna fick öva på att navigera från luften och genomföra enklare flyguppdrag likt de FFK flyger.

Utöver flygning erbjöds andra lägeraktiviteter som utflykter och bad.

 

Militära flygläger Luleå och Linköping

I år erbjöd FFK två militärt inriktade flygläger, ett i Luleå på sommaren och ett i Linköping under höstlovet. Syftet är att testa på hur det är att vara verksam på en flygflottilj och lära sig mer om den militära verksamheten.

Genom att bo på flottiljområdet, följa försvarsmaktens värdegrund och regler samt genom studiebesök fick deltagarna en bra och värdefull inblick i flygvapnet. Utöver militärt inriktade aktiviteter som sjukvård, excercis mm fick alla testa på att flyga med FFK! Lägren avslutades med en uppklädd avslutningsmiddag med både tal och sång.

 

Karriärslägret

Kanske det mest unika flyglägerkonceptet i Sverige testades för första gången under Karriärslägret. Lägret riktade sig till ungdomar 18-25 år som drömmer om att ge sig ut i flygbranschen. Under lägret fick deltagarna genom flera studiebesök och föreläsningar lära sig mer flygbranschen som helhet och om jobbet som flygtekniker, pilot, flygledare och kabinbesättning.

Två av höjdpunkterna var att simulera en evakuering från ett passagerarplan och hoppa ut i en uppblåst nödrutchkana, samt att få flyga men en instruktör på en flygskola! Deltagarna fick dessutom nyttig information om antagningstester och intervjuer.

Genom hela lägret fick de öva upp sin samarbetsförmåga och stresshantering, något som kommer väl till hands i flygbranschen!

Boråslägret

Foto Robert Svensson

Lägret i Borås arrangerades av FFK medlemmar från Västsverige för att ge ungdomsmedlemmar i området möjlighet att testa flyga och lära sig mer om krisberedskap. Medlemmar från övriga Sverige hade också möjlighet att söka och flertalet blev antagna.

Alla fick möjlighet att testa både motorflyg och segelflyg. Temat på lägret var krisberedskap och det märktes! Deltagarna fick genomgå utbildning i HLR, genomgång av krislådan och träffa räddningstjänsten för att nämna en del. Redan första dagen fick deltagaran tillsammans sätta upp ett provisoriskt läger i en av byggnaderna på flygplatsen efter att deras tält blåst bort i en storm.

 

 

Skåne flygläger
I augusti och september arrangerade ungdomssektionen i Skåne två flygläger. Fokus var på flygandet och det flögs intensivt under ett par dagar! Utöver flygning fick deltagarna tid att umgås med likasinnade under olika lägeraktiviteter.

Stockholm mini-läger
I mitten av september arrangerade ungdomssektionen i Stockholm ett kortare helgläger. Deltagarna fick bo och leva mitt bland alla flygplan på Ekerö, grilla, umgås och flyga såklart!

Långtora flygläger
I juli arrangerade ungdomssektionen i Mälardalen ett segelflygläger på Långtora strax utanför Enköping. Till skillnad från de allra flesta läger var det segelflyg som stod i fokus. Tillsammans med piloterna hjälpte deltagaran till med den dagliga flygverksamheten och flög en massa!

Fly-In miniläger
FFK Ungdom deltog på två fly-in i somras, ett i Västerås och ett i Falköping. Under ett fly-in kommer flygplan och besökare från stora delar av Sverige och sover över bland flygplanen. I Falköping kom över 130 flygplan och FFK Ungdom fick tälta mitt bland dem! Det var en fantastisk möjlighet att representera FFK Ungdom och samtidigt träffa piloter och flygorganisationer.

Defense camp
Tillsammans med Bilkåren, Frivilliga motorcykelkåren och Sjövärnskåren arrangerade FFK ett läger för ett fyrtiotal ungdomar som fick testa på aktiviteter med varje organisation. Under en av dagarna fick deltagarna lära sig mer om färdplanering och sedan flyga sin planerade. Lägret hade en militär inriktning och arrangerades/leddes främst av Bilkåren.