FFK Ungdom
FFK Ungdom

Grundkurs Ungdom


FFK Grundkurs Ungdom är det första steget för att bli spanare i Frivilliga Flygkåren, FFK. Kursen är över en helg och du blir introducerad till bland annat svensk krisberedskap, flygteori och navigationsplanering.

I samband med våra utbildningar står FFK för resekostnader, mat och logi samt allt material som behövs i samband med utbildningen. All praktisk information inför utbildningen kommer cirka två veckor innan utbildningens start.

Grundkursen genomförs i Västerås på FFK:s kårstab. Till denna utbildning används först-till-kvarn-principen för att fylla platserna. Vid behov tar vi in reserver.

Obs! Du måste vara 15 år fyllda vid kurstillfället samt vara medlem i FFK Ungdom för att kunna delta på kursen. Om du inte redan är medlem kan du ansöka om medlemskap här.

Utbildningstillfällen 2024:

  • 23-25 februari Fullbokad
  • 22-24 mars Fullbokad
  • 25-27 oktober Öppen för anmälan
  • 22-24 november Öppen för anmälan

Kortfattad fakta:

Plats: Västerås. 
Avgift: 0 kr. 
Ansökningskriterium: Betalande medlem i FFK Ungdom.
Sista ansökningsdag: Två veckor innan kursstart. Ansökan stänger tidigare vid fullsatt kurs.
Besked om antagning: Löpande.
Vid frågor: infoungdom@ungdom.ffk.se 

Ansökan:

  1. Logga in med ditt medlemsnummer på https://medlem.ffk.se/
  2. Klicka på ”Ny kursansökan” i menyn till vänster
  3. Hitta ”FFK Ungdom grundkurs – Västerås” i listan. Kontrollera startdatumet så att du väljer rätt kurstillfälle!
  4. Fyll i vilken dag och tid du ankommer, samt allergier och övriga önskemål.
  5. Klicka på ”skicka in ansökan”

Behöver du hjälp med ansökan? Kontakta infoungdom@ungdom.ffk.se


FFK Grundkurs Ungdom – Bronsvinge

Förkunskapskrav:

 Inga

Mål:

Utbildning skall ge deltagaren grundläggande kunskaper och förståelse för hur och varför flygning inom FFK sker. Deltagaren ska visa förståelse för flygsäkerhetsbegrepp och visa god attityd till flygsäkerheten som teori. Deltagaren ska uppvisa kunskaper inom grundläggande meteorologi & radiofraseologi. Deltagaren ska kunna planera en enklare navigering med stöd av en pilot.

Syfte:

Utbildningen genomförs för att introducera ungdomar till FFK och FFK Ungdoms operativa verksamhet. Utbildningen ämnar förbereda deltagaren för fortsättningsutbildning, i vilken flygverksamhet kommer att förekomma. Det är därför viktigt att utbildningen läggs på en praktisk nivå med fortsättningsutbildningen i åtanke.

Beskrivning:

Utbildningen inleds med en kortare introduktion till Frivilliga Flygkåren och FFK Ungdoms organisation. Vid denna teorilektion läggs fokus på att få deltagaren att förstå vilka möjligheter som finns inom organisationen.

Introduktionen till flygning ämnar ge deltagaren en grundläggande förståelse för hur flygning i Sverige fungerar, och vad som krävs för att bli pilot. Fokuseringen här bör vara på de deltagare som tidigare aldrig kommit i kontakt med flygning.

Flygsäkerheten fokuserar på att förmedla den flygsäkerhetskultur som finns inom flygvärlden. Flygsäkerheten ska vara anpassad med deltagarens framtida roll som spanare inom FFK i åtanke.

Meteorologi- och radiofraseologilektionen ska ge deltagaren en kort överblick över de kunskaper som kan vara relevanta ur ett spaningsperspektiv.

Utbildningen avslutas med en praktisk övning i att preparera karta och driftfärdplan och ett skriftligt prov.