FFK Ungdom
FFK Ungdom

Kallelse årsmöte sektion Norra Sverige

Nu är det dags för årsmöte igen!

Denna gång kommer det hållas digitalt den 28 februari 18:00 via tjänsten zoom.

Om du vill vara med i sektionsledningen för Norra Sverige är det genom det här mötet som du kan få möjlighet att göra det.

 

Föreslagen dagordning för årsmötet

1. Mötet öppnas

2. Val av mötets ordförande

3. Val av mötets sekreterare

4. Val av justeringsmän

5. Godkännande av dagordningen

6. Närvarande

7. Röstlängd fastställs

8. Fråga om stadgeenlig kallelse

9. Verksamhetsberättelse från föregående period

10. Ekonomisk berättelse från föregående period

11. Periodens verksamhetsplan

12. Periodens budget

13. Motioner

14. Val av årets ledning

15. Val av årets valberedare

16. Övriga frågor

17. Mötet avslutas

 

Vill du skicka in en motion måste denna vara inne senast den 27/2-23 och denna skall skickas till martin.hedlund@ungdom.ffk.se

Anmälan om deltagade i mötet ska vara inne senast 27/2-23 klockan 15.00

Mötesinbjudan till deltagare skickas senare via mail.

Vi hoppas att få träffa så många som möjligt av er på mötet!

/Sektionsledningen Norra Sverige

Har du frågor så är det bara att du hör av dig till Martin på, martin.hedlund@ungdom.ffk.se

 

Anmälan

  Medlemsnr

  Personnummer*

  För- och efternamn*

  Mailadress*

  Mobilnummer*

  Jag godkänner att bilder på mig från denna aktivitet får publiceras i Young Pilots olika medier, exempelvis hemsida, Facebook och Instagram:*

  JaNej

  Övriga uppgifter/kommentarer

  Related Posts