FFK Ungdom
FFK Ungdom

Kallelse årsmöte Norra Sverige

Nu när vi har kommit in i 2021 så är det dags för ett årsmöte.

 

Detta år kommer årsmötet att ske den 11/2  genom den digitala tjänsten zoom. Mötet kommer att äga rum under kvällen med en planerad start klockan 19.00.

Föreslagen dagordning för årsmötet

1. Mötet öppnas

2. Val av mötets ordförande

3. Val av mötets sekreterare

4. Val av justeringsmän

5. Godkännande av dagordningen

6. Närvarande

7. Röstlängd fastställs

8. Fråga om stadgeenlig kallelse

9. Verksamhetsberättelse från föregående period

10. Ekonomisk berättelse från föregående period

11. Beslut om ansvarsfrihet för sittande styrelse

12. Periodens verksamhetsplan

13. Periodens budget

14. Motioner

15. Val av årets styrelse

16. Val av årets valberedare

17. Övriga frågor

18. Mötet avslutas

 

Vill du skicka in en motion måste denna vara inne senast den 28/1-21 och denna skall skickas till martin.hedlund@ungdom.ffk.se

Anmälan om deltagade i mötet ska vara inne senast 10/2-21 klockan 15.00

Mer information till deltagare skickas senare via mail.

Vi hoppas att få träffa så många som möjligt av er på mötet!

/Sektionsledningen Norra Sverige

(Har du frågor så är det bara att du hör av dig till martin.hedlund@ungdom.ffk.se)

Anmälan

Anmälan har stängt

Related Posts